معرفی مهندسین مشاور هفت بنا

مهندسين مشاور معماران هفت بنا در سال 1382 توسط تعدادي از مهندسين دانش آموخته دانشگاه هاي معتبر ايران در رشته هاي معماري و هسته اصلي اين مشاور را مجموعه اي از مهندسين جوان تشکيل مي دهند که توانسته اند با دعوت و همکاري با مهندسين مجرب، شکل متفاوتي از....

ادامه مطلب



براي آَشنايي بيشتر کاتالوگ هفت بنا را دانلود کنيد