درباره هفت بنا

مهندسین مشاور معماران هفت بنا در سال 1382 توسط تعدادی از مهندسین دانش آموخته دانشگاه های معتبر ایران در رشته های معماری و عمران تشکیل گردید.
هسته اصلی این مشاور را مجموعه ای از مهندسین جوان تشکیل می دهند که توانسته اند با دعوت و همکاری با مهندسین مجرب، شکل متفاوتی از خدمات مهندسی را در حوزه های مختلف پرو ژه های عمرانی عرضه نمایند. کیفیت، سرعت و تعهد این مشاور در ارائه خدمات مهندسی از طرفی، تضمین کننده رضایت کارفرمایان مختلف بوده و همواره ایجاد همکاریهای بلندمدت با آنها را سبب گردیده و از طرفی، طیف وسیعی از مهندسین توانا و با تجربه را در این مشاور گردهم آورده است.
ماحصل تلاش این مجموعه در این سالها طراحی بیش از 3 میلیون مترمربع فضاهای صنعتی، درمانی، مسکونی، اداری، تجاری و ... است که بعضی از آنها برای اولین بار در ایران انجام شده بود و این تجربیات پشتوانه ای است برای حرکت در مسیر حرفه ای پیشرو ، تجربههای کم نظیری در بخش های مختلف که چالش نحوه به انجام رساندن آنها، پررنگ ترین بعدشان بوده است.
مهندسین مشاور معماران هفت بنا ، با تکیه بر تجربه اندوخته شده ، همکاری با شرکتهای بین المللی صاحب دانش فنی روز و انجام بیش از  150 پروژه مختلف توانایی دارد تا خدمات فنی  مهندسی در زمینه های طراحی، مدیریت، نظارت و مشاوره در ارتباط با پروژه های مختلف صنعتی درمانی، مسکونی، تجاری و اداری در ایران و خارج از ایران را عهده دار شود.