بازدید آیت الله ناطق نوری از بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان فوق تخصصی کاشان
خبر سوم
خبر چهارم
بازدید آیت الله ناطق ...
14 مرداد 1394

آیت الله ناطق نوری از بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مهندس هومن کرمانی ،طراح بیمارستان، در مورد طراحی این بیمارستان و ویژگی های منحصر به فرد آن توضیحاتی را به آیت الله ناطق نوری و هیئت همراه ایشان ارائه کردند.

 

 

...

بازدید وزیر بهداشت از ...
08 مهر 1393


آقای دکتر هاشمی و هیئت همراه ایشان با حضور در محل بیمارستان فوق تخصصی 100 تخت خوابی آیت الله یثربی کاشان از روند ساخت و تکمیل تجهیزات بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.

 

 

 

 

 
خبر سوم
08 مهر 1393

خبر سوم

خبر چهارم
04 تیر 1393

خبر چهارم