بازدید آیت الله ناطق نوری از بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی

آیت الله ناطق نوری از بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مهندس هومن کرمانی ،طراح بیمارستان، در مورد طراحی این بیمارستان و ویژگی های منحصر به فرد آن توضیحاتی را به آیت الله ناطق نوری و هیئت همراه ایشان ارائه کردند.